Marcus 2:1-12 Jezus’ gezag betwist en Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden

Roelf Roelfs 

Gospeldirigent / Organist 

 

Marcus 2:1-12

Jezus’ gezag betwist

1 Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 2 Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. 3 Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’

6 Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7 Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? 10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: 11 ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007
Nederlands Bijbelgenootschap

Lucas 5:17-26

Genezing en vergeving van zonden

17 Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. 18 Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. 19 Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20 Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 21 De schriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22 Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? 24 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 25 En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. 26 Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007
Nederlands Bijbelgenootschap


Marcus 2:1-12 http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Marcus+2&id18=1&l=nl&set=10

Lucas 5:17-26 http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lucas+5&id18=1&l=nl&set=10

Ooit iets ongelofelijks meegemaakt? Realiseer je je dat je dat kan overkomen. Het is mooi om in de Bijbel te lezen dat er mensen waren die iemand, een vriend, voor Jezus brachten. Het staat er niet één keer in, maar hetzelfde verhaal wordt zelfs tweemaal vermeld. Het is goed te weten dat er velen zijn geweest die je voor Jezus hebben gebracht.Je kunt je niet voorstellen hoe dat voelt als je het niet hebt meegemaakt/ondervonden. In de Bijbel staat dat er vier vrienden waren die er nogal wat voor over hadden om hun vriend onder Jezus’ aandacht te krijgen. Volhardend en geen alternatief schuwend gaan ze door met hun poging om Jezus iets te laten doen aan hun vriend.

Er is dus een iemand in nood. Hij heeft vrienden die hem onder Jezus’ aandacht willen brengen, maar dat wil niet echt lukken. Er zijn nog vele wachtenden voor u, zouden we kunnen zeggen. Maar volhardend gaan de vrienden door om toch bij Jezus te komen. Zelfs een ingang via het dak wordt overwogen en uitgevoerd, met gaf dus niet op. Wanneer de man voor Jezus is gebracht wordt hij genezen door Jezus. Wat ik bijzonder vindt is dat er staat dat Jezus het niet heeft over het geloof van de zieke zelf, maar hij zag het geloof van HUN, dus van de mensen die de zieke voor Jezus brachten. Hoe de zieke zelf geloofde komt in dit verhaal niet aan de orde. Het is dus goed wanneer jij de mogelijkheid hebt om anderen voor Jezus te brengen, hoe moeilijk en onmogelijk de actie soms ook mag lijken. Ga door. Het feit dat je zelf ziek kunt zijn en dat je mensen om je heen hebt die hetzelfde voor jou doen is enorm bemoedigend. Zelf kun je het al wel hebben opgegeven, maar wanneer anderen je voor Jezus brengen dan ziet Jezus hun geloof en heelt wat ziek is.

Design by: www.diablodesign.eu