Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata (Betesda, Betsaïda)

Roelf Roelfs 

Gospeldirigent / Organist 

 

Johannes 5:1-18

Genezing in het bad van Betzata (Betesda, Betsaïda)

1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. 4  Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7 De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 8 Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11 Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ 12 ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren.

14Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 

Interpretatie

Jezus doet hier iets wat Hij niet vaak doet. Hij komt naar de man toe. (meestal reageert Hij wanneer naar Hem gevraagd wordt) De man zit al zeer vele jaren in de ellende en heeft al zijn hoop gevestigd op dat waar de anderen ook allemaal op vertrouwen, de genezende kracht van het borrelende water. Als je zelf erg ziek bent dan begin je hier over te denken. Je denkt inderdaad; anderen worden genezen en ik dan, ik lig hier maar en hoe nu verder... Wanneer gebeurt er nu iets me mij. Jezus komt langs en vraagt aan je of je genezen wilt worden. Wat een domme vraag is dat zou je kunnen zeggen, maar volgens mij vraag Jezus eigenlijk: Heb je in Mij vertrouwen; kan ik je helpen? De man weet niet wat hij mag verwachten want je ziet aan het bewegende water dat er wat gebeurt; wat Jezus kan geven is hem niet bekend. Jezus geneest hem zondermeer en hij mag gezond verder leven. Toch spreekt Jezus hem later weer aan en zegt tegen hem dat hij niet meer moet zondigen. Nu heb ik altijd gedacht dat dat te maken had met zijn ziekte; ik vond dat altijd al vreemd; je zou ziek worden door zonde? Zo heb ik het altijd gelezen. Hij heeft gezondigd en daarom is hij ziek, maar dat staat er volgens mij niet. Maar wat bedoelt Jezus met ‘zondig niet meer, want dan kan u iets ergers overkomen’. Volgens mij doelt Jezus op het vertrouwen wat die man had. Hij vertrouwde in het bewegende water, maar hij moet zicht richten tot Jezus. Alleen Hij kan je genezen. Natuurlijk moet je gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn om je beter te krijgen, maar je vertrouwen moet blijven in de Heer. Als je dat niet doet dan kan je iets ergers overkomen. Blijf op Hem vetrouwen en daarom wil ik Hem zingen, want Hij heeft genezing gegeven en je kunt veilig leven.

I wanna praise Him

He has been so mighty good to me.

Inspiratiebron

His Name will shine

 

Design by: www.diablodesign.eu