Matteüs 14:13-36 Overvloed aan brood, gebrek aan geloof

Roelf Roelfs 

Gospeldirigent / Organist 

 

Matteüs 14,13-36

Overvloed aan brood, gebrek aan geloof

22Meteen daarna (de vijfduizend die gegeten hebben van vijf broden en twee vissen) gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

34 Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. 35 De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij hem. 36 Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Soms zitten we in de boot en die wordt geteisterd door grote golven van tegenslagen in gezondheid en angst. Deze ’golven’ doen ons sidderen in onze ‘boot’. Ons leven staat dan op z’n kop en we begrijpen er niets van. Onze gedachten gaan steeds verder van God en we worden steeds angstiger. We zien zelfs spoken wanneer er God het, vanuit ons gezichtpunt, onmogelijk doet om ons te hulp te komen. Jezus maant ons tot kalmte, want Hij is er toch?! Wanneer je het lef hebt om te geloven en Hem tegemoet te gaan, dan is de kans groot dat we ons toch meer laten beinvloeden door de hoge golven in ons leven en daardoor ten onder te laten gaan, maar Jezus zal ons redden zodra we zeggen ‘Heer, red me’. Direct zal Jezus Zijn hand uitstrekken en ons uit onze nood halen. We zitten dan nog steeds in de boot met de hoge golven om ons heen, maar zodra we Jezus aan boord hebben zal de wind gaan liggen en zullen de golven verdwijnen. Als Jezus aan boord is kun je rustig je weg vervolgen ook al zit je voor je gevoel nog in een door de storm gehavende boot. Ja Heer, U bent waarlijk Gods Zoon.

Inspiratiebron:

1.    Matteüs 14,22-33

2.    Kerkdienst Julianakerk Ds. Vaassen september 2013.

3.       Muzikale inspiratie

Design by: www.diablodesign.eu