Numeri 6:22-27 De priesterlijke zegen

Roelf Roelfs 

Gospeldirigent / Organist 

 

Numeri 6,22-27

De priesterlijke zegen

22 De HERE nu sprak tot Mozes: 23 Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen:

24 De HERE zegene u en behoede u;

25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

27 Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Uit: NBG-vertaling 1951

© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

Een duidelijke opdracht van God via Moses en Aäron naar al de zonen; zo ook naar ons.

Daarom wordt bij ons in de kerk elke zondag aan het eind van de dienst de zegen uitgesproken en veelal deze.

De Here zegene u: Een zegen noemen we wanneer het na een lange tijd regen weer droog wordt; ook noemen we het een zegen wanneer het eerste verfrissende buitje na een lange tijd van droogte op ons valt; Eigenlijk kunnen we zeggen dat een zegen is datgene wat ons goed doet, datgene waar we beter van worden.

en behoede u: Behoeden is beschermen, je behoed je kind voor ongevallen als het jong is en brengt ze daarom naar school en laat je ze niet aan hun lot over. Zo ook God. Hij wil dat we beschermd worden tegen alles wat ons kan overkomen.

De Here doe zijn aangezicht lichten over u: Gods aangezicht betekent: Zijn aanwezigheid. Hij zal er zijn en hij zal licht brengen. Hij zet je in Zijn licht en

En zij u genadig: Genadig houdt in dat wanneer wij in Zijn licht staan, dat hij dan ons de fouten die we toch maken niet zal aanrekenen.

De Here verheffe Zijn aangezicht: Hij zal zich laten zien aan ons. Hij staat voor ons klaar. Hij ziet ons en

geve u vrede: Hij geeft ons rust. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. Als God bij ons is, dan zijn we in goede handen. Een kind gaat met een gerust hart met zijn ouders mee, omdat hij weet dat zijn ouders voor hem zorgen. Zolang zijn ouders bij hem zijn is het kind niet bang. Zo hoeven wij ook niet bang te zijn, want Hij heeft beloofd dat Hij bij ons is en ons ziet en ons zo een veilige omgeving te creëren wanneer er onheil dreigt.

Het meest fantastiche is van deze zegen dat God zelf belooft dat degene die deze zegen ontvangt door Hem zal worden gezegend.Met andere woorden: God zal zorgen dat het goede hem zal overkomen.

Wij beamen dit elke zondag door samen “Amen” te zingen. Wij zeggen op deze zegen dus dat wij geloven dat dit waar en zeker is. Eén woord, maar toch een volledige geloofsbelijdenis.

 

Wat nu zo jammer is dat we de zegen aan het eind van de dienst zijn gaan zien als de formele afsluiting van de kerkdienst.Mensen hebben de jassen al aan; het geld voor de uitgangscollecte wordt al gepakt en we staan klaar om de kerk uit te rennen naar de koffie. Eigenlijk zouden we de zegen aan het begin van de dienst moeten doen en ons deze zegen op ons laten inwerken. Na zo’n belofte ga je toch zingen en juichen voor onze God. Geen jassen aan, geen ideeën over koffie, maar juichen en samen zingen/swingen voor onze Heer.

Mensen, de zegen geeft ons zoveel, maar we realiseren ons dat niet.

 

Inspiratiebron:

-          http://www.youtube.com/watch?v=ki8T77w6ZSU

-          http://www.youtube.com/watch?v=UDMsW_SDF00


Design by: www.diablodesign.eu